Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik organizasyonunun ihtiyacı olan her konuda profesyonel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

– Güvenlik Risk Analizi yapılması ve raporlanması
– Bina / Tesis inşaat projesinin güvenlik gereklerine uygun olarak yapılması
– Güvenlik organizasyonunun kuruması ve yasal izinlerin alınması
– Fiziki ve Elektronik güvenlik sistemlerinin belirlenmesi ve uygulanması
– Güvenlik prosedürlerinin hazırlanması
– Personel politikası, iş tanımları ve kariyer planlamasının yapılması
– Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması